Izjava o varstvu podatkov

 


Izjava zasebnosti

Družba Polmar d.o.o. zbira osebne podatke, kot so e-poštni naslov, osebno ime, domači ali službeni naslov ali telefonska številka. Družba Polmar d.o.o. zbira in uporablja osebne podatke za pravilno izvajanje spletnega mesta in ponujanje zahtevanih storitev. Prav tako podatke lahko uporablja za obveščanje o drugih svojih izdelkih ali storitvah, ki so ali bodo na voljo. Družba Polmar d.o.o. se zavezuje, da posamezniku ne bo poslala več kot 4 obvestila iz tega odstavka mesečno. Družba Polmar d.o.o. se zavezuje, da skladno z veljavno zakonodajo ne bo prodajala ali dajala v najem tako pridobljenih osebnih podatkov tretjim osebam. Družba Polmar d.o.o. lahko občasno stopi v stik s posameznikom v imenu svojih poslovnih partnerjev, če oceni, da bi bila njihova ponudba za kupca lahko zanimiva, pri čemer pa osebnih podatkov kupca nikakor ne sme razkriti temu zunanjemu partnerju. Osebni podatki se brez soglasja kupca lahko razkrijejo pristojnim organom, če to določajo veljavni predpisi.

 
Varnost
 
Družba Polmar d.o.o. ščiti osebne podatke posameznikov pred vsakim nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem. Zaradi občutljivosti podatkov, ki se uporabljajo pri plačevanju s kreditno kartico preko spleta, Družba Polmar d.o.o. uporablja SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.
Družba Polmar d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za razkritje osebnih podatkov ali drugih občutljivih podatkov, če do njega pride zaradi neustrezne strojne ali programske opreme na strani uporabnika. Vsak uporabnik je dolžan sam poskrbeti, da na delovni postaji, ki jo uporablja za dostop do spletnega mesta in njegovih storitev, ni nameščene nobene škodljive programske opreme.

 
Prenehanje obveščanja

Vsak posameznik lahko kadarkoli pisno na elektronski naslov info@nazraku.si ali na naslov podjetja zahteva, da družba Polmar d.o.o. trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Družba Polmar d.o.o. bo najkasneje v 15 dneh prenehala uporabljati osebne podatke posameznika, ki poda zahtevo iz prejšnjega odstavka, za namen neposrednega trženja, o čemer bo posameznika obvestila na njegov elektronski naslov.

 
Zbiranje podatkov

Družba Polmar d.o.o. lahko za potrebe analiz uporabe spletnega mesta in trženja oglasnega prostora zbira tudi druge podatke o posameznih obiskih spletnega mesta in obiskih drugih spletnih mest neposredno iz spletnega mesta www.nazraku.si , pri čemer teh podatkov ne povezuje s posamezniki ali njihovimi osebnimi podatki.

 
Avtorske pravice

Vse pravice  spletnega mesta www.nazraku.si so pridržane. Informacije in gradiva na spletnem mestu so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine družbe Polmar d.o.o.. Informacije in gradiva, ki so prikazana na tem spletnem mestu, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na tem spletnem mestu ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršen koli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.nazraku.si za kakršne koli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.
Omejitve uporabe gradiv ne veljajo za podjetje Polmar d.o.o..

 
Omejitev odgovornosti

Družba Polmar d.o.o. se bo trudila za najboljše možno delovanje spletnega mesta, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za njegovo nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost. Niti družba Polmar d.o.o. niti katera koli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnem mestu ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
Družba Polmar d.o.o. tudi ne more biti odgovorena za kakršne koli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katere koli druge opreme, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi obiska strani ali njene uporabe.

 
Končne določbe

Vse morebitne spore bodo stranke reševale sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kranju.

 
Spreminjanje določb in pogojev

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnem mestu www.nazraku.si. Družba Polmar d.o.o. lahko spremeni splošne pogoje kadar koli, pri čemer pa bo o nameravani spremembi splošnih pogojev in bistvenih spremembah obvestil vse registrirane uporabnike vsaj 15 dni pred uveljavitvijo sprememb.

 

Prijeten dan vam želi ekipa NaZraku.si

 

Polmar d.o.o., Virmaše 5, 4220 Škofja Loka, Slovenija

TRR NLB: SI56 0209 3025 9318 318 , DŠ/IBAN: SI95534750 , Matična št.: 3940918000 , SRG št.: 2011/12702